Close

April 30, 2014

De rol van de stuurman bij het wedstrijdroeien

“Vanaf het moment dat de boot te water gaat, is de stuurman kapitein op het schip. Hij of zij moet de controle houden, zowel fysiek als psychologisch, over alles wat zich in de boot afspeelt. Goede stuurlieden kennen hun roeiers van haver tot gort – hun individuele sterke punten, maar ook hun kwetsbaarheden – en weten hoe ze op elk willekeurig moment uit ieder van hen het beste naar boven moeten halen. Ze hebben een voldoende sterk karakter om uitgeputte roeiers te kunnen prikkelen om nog dieper te gaan en nog beter hun best te doen, zelfs als alle kansen verkeken lijken. Ze hebben een encyclopedische kennis van hun tegenstanders – hoe die hun wedstrijden het liefst opbouwen, wanneer ze vermoedelijk hun sprint zullen inzetten, wanneer ze liever wachten. Voorafgaand aan een regatta krijgt de stuurman een wedstrijdplan van de coach, waarna hij of zij verantwoordelijk is voor de nauwgezette uitvoering ervan. Maar in een situatie die zo veranderlijk en dynamisch is als een roeiwedstrijd, slaan de omstandigheden vaak ineens om en moeten wedstrijdplannen vaak overboord worden gegooid. De stuurman is de enige persoon in de boot die naar voren kijkt en kan zien hoe het veld zich tijdens de wedstrijd formeert en hij of zij moet bereid zijn om snel te reageren op onvoorziene ontwikkelingen. Als een wedstrijdplan geen vruchten afwerpt, is het aan de stuurman om, veelal in een fractie van een seconde, met een nieuw plan te komen en het snel en met overtuiging aan de bemanning mee te delen. Vaak komt daar een hoop geschreeuw en een hoop emotie aan te pas. […] Kortom, een goede stuurman is spelverdeler, cheerleader en coach in een. Hij of zij is een diep denker, sluw als een vos, inspirerend en niet zelden de taaiste figuur in de boot.”

(Daniel James Brown, De jongens in de boot, Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam 2013, blz 292-293)