Close

April 25, 2013

Wie is de auctor intellectualis van “bord op schoot”?

 

“De rest van de zondag schrijf ik twee artikelen, zoek ik olympische gegevens op en luister ik met een half oor naar het commentaar bij de voetbalwedstrijd Spanje-Italie. Het huiscredo ‘de televisie uit als er borden op tafel staan’ geldt ook vandaag. Voor iemand die ooit het gezegde ‘bord op schoot’ bedacht en mede vorm gaf, is dat een vrij grote koerswijziging. Deze werd overigens pas ingezet sinds 2002. Het moment dat ik de zondagavonduitzending van Studio Sport verliet en me elders – met groot plezier – ging etaleren.”

(Mart Smeets, DAgboek van een sportgek, Uitgeverij De Kring, blz 44)

Literatuur:

Ad van Liempt en Jan Luitzen, Studio Sport 50 jaar, Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam 2009 (special van historisch sporttijdschrift Achilles)