Close

August 23, 2012

Voetbaltaal en taktiek: (g)een hoek geven

“Een mogelijke keeperstactiek, die je echter niet zo vaak ziet toegepast in de praktijk, is de opstelling vlak naast het midden van de goal. De strafschopnemer wordt daarmee uitgedaagd op de grootste opening van het doel te mikken, en daarheen gaat de keeper nu juist duiken. De meeste doellieden zullen links van het midden gaan staan, omdat het op die kant het lastigst duiken is.”

(Rob Siekmann, “Moderne voetbaltheorie”, Prisma-boeken 1910, UItgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1980, blz. 90-91)

“Wat de keeper betreft, die moet altijd proberen zo lang mogelijk te blijven staan en daarbij geen hoek te geven. Toch zijn er ook doelverdedigers, die juist wel een hoek willen geven om zo de penaltynemer extra te provoceren. Die nemen een stap uit het midden van het doel vandaan, in de hoop dat de bal in de voor hem beste hoek wordt geschoten. Ook hier geldt: de schutter wordt mogelijk aan het twijfelen gebracht. En twijfels zijn in een gokspel dodelijk.”

(Johan Cruijff, “Voetbal”, Opgetekend door Jaap de Groot, Cruyff Library 2012, blz. 78)