Close

June 30, 2012

Voetbalwoordenboek: “de balk” (clubjargon)

“Tijdens mijn directeurschap bij Sparta besluit ik Pieter [Storms] uit te nodigen. Onze supporters irriteren zich aan de balk. Het is een vast gespreksonderwerp met onze supporters. De balk bevindt zich op ooghoogte als je in de gracht achter het doel staat voor de Denis Neville-tribune. Samen met onze veiligheidscoördinator Herman Harmsen vraag ik Pieter om op verzoek van de supporters de balk weg te slopen in zijn [tv-]programma Breekijzer. De middag voor die gebeurtenis laten we de balk prepareren, zodat deze gemakkelijk te verwijderen is.

Als de tijd daar is loop ik met Pieter naar de spelersingang. We hebben allebei een microfoon, Ik roep: ‘Meneer, ik weet niet wat de bedoeling is, maar u gaat niet het veld op.’

Pieter antwoordt: ‘Niet het veld op? Er is niemand in Nederland die me tegenhoudt. Opzij, blijf van me af. Ik heb niets met u te maken. Ik ga het veld op. Wegwezen. Niemand houdt me tegen.’

We geven hem een breekijzer en hij komt uit de spelerstunnel het veld op. De supporters juichen hem toe. Enkele fans die we in vertrouwen hebben genomen, staan al bij de balk te wachten. Pieter loopt vastberaden richting de balk. Hij zet zijn breekijzer ertegen en een eerste gedeelte verdwijnt. Triomfantelijk steekt hij zijn vuist op richting de fans. Op dit moment hebben ze lang gewacht. De op het veld aanwezige supporters helpen hem. De hele balk verdwijnt. Een overwinning voor de supporters. Ze zingen Pieter toe. Onder luid gejuich loopt hij terug naar de spelerstunnel. Iedereen tevreden.”

(Peter Bonthuis, “Topsport intriges”, Voetbal International – Boeken, 2012, blz 187-188)