Close

April 18, 2012

De regels over de instructiezone en het aparte gedrag van McClaren

Voortaan is het spelers en trainers verboden om tijdens wedstrijden snel situaties te bekijken op de televisie in de catacomben van het stadion.

De KNVB maakte dat bekend na ruggespraak met de FIFA. De beide voetbalbonden werden met de kwestie geconfronteerd door FC Twente-trainer Steve MCClaren, die onlangs tijdens het competitieduel met Vitesse tot twee keer toe naar de kleedkamergang liep om mogelijk discutabele beslissingen van de scheidsrechter in de herhaling van Eredivisie Live terug te zien op een tv. Dat leidde tot veel commotie. Naar aanleiding daarvan heeft zowel de FIFA als de werkgroep Spelregels van de KNVB aangegeven dat trainers, spelers en andere officials binnen de grenzen van de instructiezone dienen te blijven, behalve in het geval van bijzondere omstandigheden. Het bekijken van tv-beelden valt uitdrukkelijk niet onder die bijzondere omstandigheden. Kiest een speler of een official ervoor toch ergens de tv-beelden te gaan bekijken, dan wordt dit in Nederland voorgelegd aan de aanklager betaald voetbal.

In feite heeft de KNVB bij de FIFA naar de bekende weg gevraagd. De regels over de instructiezone (“The technical area”) die behoren bij de officiële Laws of the Game zijn namelijk als zodanig al duidelijk genoeg op dit punt. In extenso luiden die regels als volgt:

“The technical area relates to matches played in stadiums with a designated seated area for technical staff and substitutes as described below.

While the size and position of technical areas may differ between stadiums, the following notes are issued for general guidance:

– the technical area extends 1 m (1 yd) on either side of the designated seated area [dug-out; RS] and extends forward up to a distance of 1 m (1 yd) from the touch line
– it is recommended that markings are used to define this area
– the number of persons permitted to occupy the technical area is defined by the [applicable/pertinent; RS] competition rules
– the occupants of the technical area are identified before the beginning of the match in accordance with the [applicable/pertinent] competition rules
only one person at a time is authorised to convey tactical instructions from the technical area- the coach and other officials must remain within the confines except in special circumstances, e.g. a physiotherapist or doctor entering the field of play, with the referee’s permission, to assess an injured player [cursivering RS]
the coach and other occupants of the technical area must behave in a responsible manner. [cursivering RS]”

Wanneer een coach zich zonder toestemming van de leidsman buiten de instructiezone begeeft op de manier van McClaren wil dat nog niet zeggen dat hij zich onverantwoordelijk gedraagt. Hij overtreedt dan echter wel het verbod om dat op eigen initiatief te doen, waardoor het in ons land een zaak voor de aanklager van de KNVB en eventueel vervolgens ook de tuchtcommissie wordt.

Gezien de aard van het uitdrukkelijke voorbeeld dat medisch personeel het veld mag betreden met arbitrale permissie, zal nimmer toestemming worden gegeven voor wat McClaren placht te doen. Er was geen sprake van bijzondere omstandigheden. Overigens had toch eigenlijk niemand last van zijn gedrag. McClaren verliet de dug-out uit professionele belangstelling zoals we zelf thuis voor de buis ook graag de herhaling (replay) bekijken. Was het wel hands en een strafschop? Was het een Schwalbe of elleboog? Was de bal helemaal over lijn? Was het werkelijk een buitenspeldoelpunt? Wat McClaren deed was beter dan aanpraten tegen de vierde official om zijn bezwaren tegen een arbitrale beslissing kenbaar te maken.

Een apart onderdeel van de Laws of the Game dat volgt op de “The technical area”, gaat over de functie van de vierde official. Hij assisteert de scheidsrechter met administratieve taken. Zo helpt hij hem bij het vervangen van spelers en hij controleert het schoeisel van invallers. Hij is bevoegd de scheidsrechter te informeren over “irresponsible behaviour by any occupant of the technical area”.

McClaren staat er ook om bekend dat hij altijd pas vlak na de aftrap de instructiezone binnenstapt om in de dugout plaats te nemen. Is dat soms ook verboden? Naar de letter van de wet kennelijk niet (die bestrijdt het speelveld betreden, maar niet zozeer het verlaten daarvan!), wel naar de geest van de wet en de logica. Hij zal immers voor de aanvang van de wedstrijd zijn geidentificeerd als een der “bezetters” van de instructiezone. Dan moet hij daar toch ook op tijd en tijdens de gehele speeltijd van de wedstrijd zitten! Of had hij de scheidsrechter om toestemming gevraagd wat later te komen? Maar moest hij die wel vragen? Dat staat zo niet in de regels. Zulke toestemming zou hem toch ook worden geweigerd? Het is in zijn eigen nadeel als hij afwezig is. Coacht een van zijn assistenten in plaats van hem zolang hij niet aanwezig is? Waarom zijn er geen tv’s in de dugouts ten dienste van de McLarens van deze wereld opgehangen? Zij kunnen overigens natuurlijk ook gewoon op hun laptop of iPad kijken.

Overigens zij in dit verband tenslotte opgemerkt dat de International Football Association Board (IB of IFAB) – het onafhankelijke spelregelorgaan waardoor echter geen besluit kan worden genomen zonder instemming van de FIFA zelf – uitleg en verduidelijking van de spelregels pleegt te verschaffen in de vorm van vragen en antwoorden (Q & A), wanneer nationale voetbalbonden daartoe een officieel verzoek indienen. De Engelsman Stanley Lover, een topdocent voor de FIFA in scheidsrechterszaken, spreekt in dit verband van “soccer case law”, m.a.w. voetbaljurisprudentie (Stanley Lover, Soccer Rules Explained, 2005, p. 19).

“The rules of football were codified in England by the Football Association in 1863 and the name association football was coined to distinguish the game from the other forms of football played at the time, specifically rugby football. The term soccer originated in England, first appearing in the 1880s as an Oxford “-er” abbreviation of the word “association”.

Within the English-speaking world, association football is usually called football (colloquially footy) or sometimes soccer in the United Kingdom, and mainly soccer in Australia, Canada, New Zealand, and the United States. Other countries may use either or both terms, and may also have local names for the sport.” (Wikipedia)